петак, 28. фебруар 2014.

Tajni monah stiha MESTO U ČITANKAMA FILOLOŠKA gimnazija želi da pokrene
inicijativu da se Novica Tadić nađe u našim školskim programima i
čitankama. U vremenu gde caruju „velika braća“, „farme“, Sulejmani i
slične pojave, dobili smo na dar pesnika ovakve dubine, kao neku
nagradu. Za nas koji smo doživeli mnoge nevolje, da nam se pokaže da je
život nešto mnogo skuplje i dragocenije od onoga što u ovakvom vremenu
možemo o njemu da zaključimo - rekao je Babić.

BIO je poseban, drugačiji pesnik, nesvakidašnje snage, na kojeg
su se već posle njegovih prvih knjiga počeli ugledati mladi pesnici.
Kao čovek velikog duhovnog dijapazona, imao je snagu koja je uspevala da
objedini krajnosti. Uspevao je da slije u svoje pesme, u samo jedan
stih, jednu reč, ono što je vrlo teško sjediniti - rekao je u četvrtak
Duško Babić, direktor Filološke gimnazije, u Srpskoj književnoj
zadruzi, prilikom predstavljanja zbornika radova „Ognjeno pero Novice
Tadića“, koje su zajednički objavili SKZ i ova gimnazija.
Zbornik čine saopštenja sa naučnog skupa „Novica Tadić u
kontekstu srpskog pesništva“, održanog u maju prošle godine, koja je
dala reprezentativna ekipa znalaca književnosti, uz mlade istraživačke
snage. Cilj skupa i knjige je da, tri godine posle pesnikove smrti, daju
novi impuls proučavanju jednog od najvećih autora s kraja 20. i početka
21. veka, koji, po tumačenju Dragana Hamovića, sa Nastasijevićem i
Popom čini stožernu trojku srpske poezije.

Radove u zbornikupotpisuju: Ivan Negrišorac, Mihajlo Pantić, Dragan Lakićević, Dragan
Hamović, Bojan Jovanović, Selimir Radulović, Aleksandra Kuzmić, Saša
Radojčić, Duško Babić....


Tajni monah stiha | Kultura | Novosti.rs