КЊИГЕ МИОДРАГА МРКИЋА, понуда

ПОНУДА.Избор доступних књига

 

* *

* *

  

 МИОДРАГ МРКИЋ КРАЋИ ОГЛЕДИ 7

 

Мислим да Превредновање превредоновања са подтемама Цензура и Маске цензуре покрива целу књигу Краћи огледи 7. (одломци из  књиге, стр. 6-7)

Најновије књига огледа књижевног критичара М. Мркића, који не сустаје. -МИОДРАГ МРКИЋКРАЋИ ОГЛЕДИ 7. Прво тзв. Ауторово издање. Компјутерска обрада: Јелена Ђаковић. Коректура: Божидар Стефановић. -Штампа Штампарија ДМД. Тираж 150 примерака CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-4 МРКИЋ, Миодраг, 1932- Краћи огледи. 7 / Миодраг Мркић. - 1. изд. - Београд : М. Мркић, 2021 (Београд : ДМД). - 141 стр. ; 24 cm. Ауторова слика. - Тираж 150. - Есејиста Миодраг Мркић: стр. 131-135. - Биобиблиографска белешка: стр. 136-139.ISBN 978-86-919813-6-5 COBISS.SR-ID 35941897

Цена шт. издања 450. дин. Може се поручити директно од Документационог центра Заветина. (Мирослав Лукић) - Новац се шаље Постнет упутницом на тел. бр.  +381 61 2135081. У истој тој упутници поручилац треба да напише своју тачну кућну адресу, или  пак тачну поштанску адресу на коју треба да  пошаљемо књигу.


Фрагменти фрагмената из могућег живота златног доба. У процесу вертикале Златног доба могући су разни видови друштвеног бића. Могући су видови Утопије, негативне утопије... Став према животу па и сатирични, хуморски став. Поетички гледано може се рећи да је присутна жанровска толеранција. Извесна моја јефтина иронија па и можда је негде у питању ауторско право.Фрагменти фрагмената су извесне илустрације хоризонтале, из нашег времена. Део се састоји од текстова: Медијација; Завет на самртном часу; Читање фељтона Васе Казимировића; Другарица Сервантесова баба и Чиста енергија... одлагање политичког отпада и Мутити у бирократским мистификацијама (Приручник за рад са масом).Било како било у оквиру целине Фрагменти фрагмената која је издвојена римском цифром II налазе се подтеме.Мислим да сви ти фрагменти фрагмената у оквиру теме Златног доба разбијају утисак неког читаоца да је аутор теме Златног доба наиван и да не зна законе дијалектике развитка друштва и у вези са тим и конкретности живота у коме он живи. Конкретност која је само један део вертикале Златног доба.*Лирски пресек временаСледећи оглед је Лирски пресек времена, можда епохе (23 песама Александра Лукића у Браничеву број 3-4/2020. год.)За мене је ово трећи оглед о делима Александра Лукића. Први је о роману Маестро Пер Пјетро; други о Лирици Капларско коло и ево трећи оглед о 23 песме објављене у Браничеву 3-4/2020- год. Велики утисак су оставиле 23 песме на мене. Доживео сам их као један лирски пресек Европе. Европе која је сада „наша светла и срећна будућност“. Доживели смо нашу светлу и срећну будућност из времена СФРЈ. Сада у „компромису“ идемо у... па да у...*Смрт и једанаест песама (Миодраг Сибиновић)Ето, десило се да се моје тумачење 11 лирских песама професора славистике Миодрага Сибиновића објављених у Савременику умеша у последње дане његовог живота и да, мислим, његов последњи текст буде упућен мени. Да не објашњавам много, читалац може прочитати цео рад од преко 20 страна.Популизам метафизика и моје местоЧаролија прећуткивањаИако нисам имао више контаката са професором Сибиновићем, мисао о томе да постоји такав аутор оплемењивала је смисао мога писања,  моје активности.

*

Популистичка метафорика и моја метафорика овај оглед има поднаслове: Матија Бећковић – Морачки јасновидац; Радомир Андрић – Заветница; А ти и Бог; Још ја и Бог; Из протокола свашточина.Зашто ме прећуткују је једна од подтема. Неки одговор је у метафизици мојој и њиховој. Но ево и нешто конкретнијег одговора.Прећуткују ме и због Јастребова.Прећуткују ме и због моје књиге о горанској народној поезији – Тајне горанског Парнаса.Прећуткују ме због Ћосића, Булатовића, Бећковића, Киша, Марине Абрамовић...Итд... итд... итд... итд...Због више мојих књига...Прећуткују ме и због мог мозга, ако је мој, и због моје физиолошке радости у телу при писању огледа.*Чаролија прећуткивања је рад од око 5-6 страна. Упадљива чаролија прећуткивања мога рада је од објављивања књиге Превредновање (Три витеза рестаурације: Добрица Ћосић, Миодраг Булатовић и Матија Бећковић). Наравно прећуткивање видим у оквиру бирократских мистификација, рестаурације, „црвеног цара“ и „црвене буржоазије“.* Превредновање превредновања је исто везано за Савременик чији је уредник Срба Игњатовић. Пре двадесет година у Савременику је Мирослав Лукић покренуо питање превредновања у нашој књижевности. Ево Срба Игњатовић опет покреће то питање... (Савременик+ број 294-295-296/2020). Овај мој рад има следеће поднаслове:„Уместо уводника Стварно или виртуелно“:Цензура и превредновање; Цензура уместо страха рађала отпор; Одлука жирија: „Медаковић за Вукићевића“ и Савременик неће „поетичку сламу“. Рад има 7-8 страница.Оно што мучи Савременик, Савременик + (плус) уредника Србе Игњатовића мучи и Заветине Мирослава Лукића. Заветине – завет...Мислим да Превредновање превредоновања са подтемама Цензура и Маске цензуре покрива целу књигу Краћи огледи 7. ..


* *

 * *

Миодраг Мркић ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ > Књига о Белатукадрузу

Београд:Заветине, 2013, 1. шт. издање. – 511 стр.; 24. цм. Прва исцрпнија монографија о богатом стваралаштву Мирослава Лукића.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
Миодраг Мркић
ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ
Књига о Белатукадрузу CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41.09 Лукић М.
МРКИЋ, Миодраг, 1932–
Последња сфера мистике : сабрани радови о Белатукадрузу
(алиас Мирославу Лукићу) / Миодраг Мркић. – 1. штампано изд.
– Београд : Заветине, 2013 (Београд : Жиг). – 511 стр. : ауторова
слика ; 24 cm. – (#Библиотека #Заветине My opera. #Коло #1,
Канал Филтра ; #књ. #8)
Тираж 300. – Белешка о писцу: стр. 509–511. – Напомене: стр.
506–507.
ISBN 978-86-82255-12-3
a) Лукић, Мирослав (1950– )
COBISS.SR-ID 195917324 *

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд


Увод у моје Сабране радове о Белатукадрузу / Миодраг Мркић Ова књига, ипак, не обухвата тумачење целокупног опуса Белатукадруза – то је задатак оних који долазе, млађих.О Белатукадрузу (алиас Мирославу Лукићу) написао сам књигe, које су, углавном, својевремено, штампане у академским, малим, симболичним тиражима. И са великим бројем штампарских и других грешака (из Белешке о писцу, на крају ове књиге, читалац се може обавестити подробније о тим књигама). Крајем лета 2012. године, напунивши 81. годину живота, пожелео сам да све те књиге, угледам између истих корица, прештампам – али отклонивши штампарске и друге грешке, јер – чинило ми се, ако се то не учини сада, онда – када? Тако је настала ова књига о Белатукадрузу (алиас Мирославу Лукићу) или Последња сфера мистике.
Ова књига има 9 целина, које су у већини случајева прештампавају по хронолошком редоследу, онако како су прелиминарно штампане, осим прве две целине и уводног дела.
Све у свему, највише сам текстова написао о Белатуадрузу као песнику и уреднику „Заветина“, читавог низа часописа, а затим и управника комплексног „Сазвежђа ЗАВЕТИНА“. Децембар 2012. Миодраг Мркић

__
*… Лукић није од писаца које ће угурати у обавезну лектиру; није књижевни манекен, већ, стицајем околности, заточник до скора гета малих тиража, писац који пише у сенци бестселера.
Написао сам, већ књигу – студију о Лукићевом УЈКИНОМ ДОМУ, коју најшира књижевна јавност и штампани и електронски медији игноришу, из више разлога. Показао сам драгоцене разлике између тог Лукићевог романа – есеја и толиких сличних романа писаних на исту тему српских писаца, које су одавно прогласили „великима“. Оно што тим књигама, и писцима бестселера, фали, најкраће и најгрубље речено је … енергија књижевне уверљивости, књижевна веродостојност.
*
Мислим да Лукић види и изражава оно што ретко ко види у српској литератури.
Његов опус је скривен, и још увек се укрива, и није тешко претпоставити шта је свему томе узрок. Лукић је – свесрпска и свебалканска књижевна громада; овог писца ће прво „открити“ свет, Европа, па тек онда његов шири и ужи завичај. Највећа КЊИЖЕВНА ПЕПЕЉУГА српске књижевности управо минулог века у српској литератури – ето то је Лукић, што је већ примећено, али узгред, али треба понављати и спашавати образ… Не образ „књижевних маћеха“; зар су га икада имали?…
Довољно за оно што све време хоћу да изразим а измиче!…


========================

Мирослав Лукић Мишљеновац, ул.  Цара Лазара 15 12254 РАБРОВО
Цена 1200,00 дин.

Могуће је ову књигу добити и по повлашћеној цени од 920,00 дин, уплатом преко Post neta на моб. Тел.: + 381 612135081.
Поручиоци изван Србије плаћају и поштански трошак. Новац шаљу преко Western Union-а . А своју кућну адресу, или адресу на коју желе да добију поручену књигу електронском или уобичајеном поштом!

 

19665

Нема коментара: